Syfte

Bygden Mellan Broarna har till ändamål att främja medlemmarnas och bygdens ekonomiska och sociala utveckling genom att:

– Skapa ett starkt samarbete mellan föreningens medlemmar och andra organisationer för att bidra till bygdens tillväxt utifrån värdegrunden hälsosam och hållbar utveckling.

– Bedriva egen och tillsammans med andra aktörer starta nyskapande verksamheter inom följande verksamhetsområden – besöksnäring, energiförsörjning, it, kultur, livsmedelsförädling.

– Medlemmarna deltar i verksamheten utifrån egen kompetens, förmåga och yrkesverksamhet.