Styrelse

Ordförande
Urban Olausson, Tivars Gårdsmejeri
Telefon 070-551 28 01  E-post

Kassör
Kerstin Englund, Hara Gård
Telefon 070-336 82 42  E-post

Sekreterare
Annica Nordin, Periferi film o. form
Telefon 070-326 93 91  E-post

Suppleanter
(väljs in under året.)