Bygden mellan broarna

Bygden mellan Broarna är en ekonomisk förening som ska främja medlemmarnas och bygdens ekonomiska och sociala utveckling genom att:

– skapa ett starkt samarbete mellan föreningens medlemmar och andra organisationer om att bidra till bygdens tillväxt utifrån värdegrunden hälsosam och hållbar utveckling.

– bedriva egen, och tillsammans med andra aktörer, starta nyskapande verksamheter inom följande verksamhetsområden – besöksnäring, energiförsörjning, it, kultur, livsmedelsförädling.

– medlemmarna deltar i verksamheten utifrån egen kompetens, förmåga och yrkesverksamhet.

Föreningen bildades formellt den 19 april 2007. Föreningens geografiska område är bygden från Vallsundsbron till Sannsundsbron. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under mars månad.