Glädjesnickarna AB

Kontaktperson: Max Larsson

Telefon: 070-270 71 34

E-post: max.larsson(a)home.se

ur Brobladet nr 13 vår 2016:

logo_low_res

Glädjesnickarna startades 2010 av far och son, Örjan och Max Larsson med säte på Norderön. Vi började jobba tillsammans nåt år innan det med flytten av två stora lagerbyggnader från Körfältet till Undersåker. Steget att starta AB togs då jobben fortsatte ramla in, allt från nybyggnationer och renoveringar till flytt av hus och undertimring.

Våra flesta kunder är privatpersoner även om vi inte låser oss vid endast ROT-uppdrag, med hjälp av våran kranbil kan vi ta på oss även specialjobb. Det vi lägger fokus på nu, förutom våra pågående jobb är en knuttimringsmaskin som vi var till Hede och hämtade för nåt år sen. Maskinen står nu uppställd och vi kan i startskedet leverera attefallshus och frigge-bodar i femtums heltimmer.

Glädjesnickarna lägger stor vikt vid kundrelationer och kvalité genom hela projekten vilket orderboken vittnar om, vi vet redan vad vi gör under 2016 och första halvan av 2017.

Vi känner mycket för bygden och är engagerade i föreningslivet i närområdet.